DIREKTE REGISTRERIGN AV A-MELDINGEN

NY LØSNING FOR DIREKTE REGISTRERING AV A-MELDINGEN

Skatteetaten utvikler ny og enklere løsning for direkte registrering av A-meldingen.

01.11.22 Skrevet av  Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Skatteetaten lager nå en ny løsning for direkte registrering av a-meldingen. Den nye løsningen får navnet A10. I løpet av 2023 skal den erstatte dagens a-meldingsskjema, A01, i Altinn.

Ifølge Skatteetaten er den nye løsningen enklere å bruke, og pålogging vil skje via skatteetaten.no.

Løsning vil gradvis åpnes fra og med september. I første omgang åpnes A10 kun for utenlandske opplysningspliktige som er oppdragstakere i Norge. Ønsker du, eller en utenlandsk opplysningspliktig som du rapporterer på vegne av, å ta i bruk A10 nå, kan du kontakte Skatteetaten på era@skatteetaten.no for å se om du er blant dem som kan ta i bruk løsningen nå.

Skatteetaten: Nyhetsbrev fra a-ordningen (oktober 2022)