• DIN REGNSKAPSPARTNER

    Bruk tiden din til det du er god på – overlat resten til oss

Bokføring – Lønn – Fakturering – Rapportering – Årsoppgjør

Eksperthjelp når du trenger det

Vi yter også rådgivning, både i det daglige og hvis du f.eks. sitter inne med en idè om å starte noe nytt eller videreutvikle noe du allerede har.

Vi er et lite, lokalt forankret regnskapskontor på Dokka. Du finner oss i 2.etasjen i Engum-bygget på Heimskogen. Her tilbyr vi alle ordinære regnskapstjenester, så som bilagsføring, lønnskjøring, fakturering, avstemming, rapportering og årsoppgjør.

Vi yter også rådgivning, både i det daglige og hvis du f.eks. sitter inne med en idè om å starte noe nytt eller videreutvikle noe du allerede har.

Vi har idag en variert kundemasse, både bransjemessig og geografisk. Hovedmassen av kundene våre er lokalt forankret, men vi har også kunder rundt om i landet. Geografisk beliggenhet er ingen hindring.

Bokføring

Fakturering

Avstemming

Rapportering

Lønnskjøring

Årsoppgjør

Hva noen av våre kunder sier om oss

De personer som i dag utgjør FastRegnskap AS har vært våre samarbeidspartnere på regnskap de siste 10 år.

Deres tilgjengelighet, serviceinnstilling, og høye kompetanse, er de viktigste årsakene til at vi er svært fornøyde. Anbefales!

Vi har brukt FASTregnskap i mange år, og er meget godt fornøyd med høy faglig kompetanse og service som de yter til oss som kunde. Alltid positive og klare til å hjelpe oss. FASTregnskap er moderne og nytenkende, derfor har vi nå begynt å bruke UniEconomy som de tilbyr sine kunder. Dette er et meget effektiv og tidsbesparende system, vi anbefaler dette til alle som tenker lønnsomhet inn i fremtiden.

Vi mener selv at vi har den beste regnskapsføreren som eksisterer.  Punktlig, rask svartid 24/7, ryddig, nøye og streng men samtidig alltid blid.