• Spør oss om løsninger som frigjør din tid

Våre tjenester

Vi holder oss oppdatert til enhver tid

Tjenester vi tilbyr:

  • Bilagsføring
  • Lønnskjøring
  • Fakturering
  • Remittering/betalingsformidling
  • Budsjettering
  • Avstemming
  • Rapportering
  • Årsoppgjør
  • Rådgivning

Vår lidenskap er fornøyde kunder

Viktige tidsfrister

LØNN:
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 6 foregående år.

Aksjonærregisteroppgave.

Frist for innsendelse

MVA
Betalingsfrist 6. termin (fjorårets)

SKATT:
Forskuddskatt for upersonlig skattyter.

1. termin. Skal betales i to terminer.

MVA:
Mva-oppgave. Egen frist for de som har årlig mva.

SKATT:
Forskuddsskatt personlig næringsdrivende.

LØNN:
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 1

MVA:
Betalingsfrist termin 1.

Frist for årlig mva. primærnæringene.

LØNN:
Betalingsfrist for terminoppgave 1.

SKATT: 
Forskuddskatt for upersonlig skattyter.
2. termin. Skal betales i to terminer.

SKATT:
Innsending skattemelding lønnsmottakere og pensjonister

LØNN:
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 2.

Skattemelding med næringsspesifikasjon.
Frist for innsendelse.

Frist for betaling av restskatt for å unngå renter.

MVA
Betalingsfrist termin 2

SKATT:
Forskuddsskatt personlig næringsdrivende.

REGNSKAP:
Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning.

LØNN: 
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 3.

REGNSKAP.
Frist for innsendelse av regnskap til Brønnøysund.

MVA
Betalingsfrist termin 3

LØNN: 
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 4.

SKATT:
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende.

Betalingsfrist mva

4. termin

LØNN:
Terminoppgave.
Betalingsfrist for terminoppgave 5.

MVA:
Betalingsfrist termin 5.

SKATT:
Forskuddsskatt personlig næringsdrivende.